• NGÀNH HỒ TIÊU VIỆT NAM 2022

  Trong năm năm ngành Hồ tiêu Việt Nam đặt ra các mục tiêu: An toàn, Bền vững và Tăng Thu nhập.

  Đến năm 2025, 75% sản lượng và xuất khẩu hồ tiêu sẽ đáp ứng nhu cầu của các thị trường và 25% nông dân được tiếp cận với cải thiện sinh kế. Ngoài ra, ít nhất 25% nông dân trồng tiêu đã tăng thu nhập. 25.000 nông dân được đào tạo và tiếp cận các dịch vụ nông nghiệp, và 70.000 tấn tiêu đang được sản xuất bền vững.

  1. NHU CẦU HỒ TIÊU SẠCH TỪ THỊ TRƯỜNG

  Mục tiêu trong tương lai của Nhóm Hợp tác Công tư trong ngành Hồ tiêu là thực hiện sản xuất hồ tiêu sạch. Thị trường nhu cầu tiêu sạch Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm. Việc thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ sẽ khó khăn nếu không đạt được các ngưỡng yêu cầu.
  – Hồ tiêu đáp ứng nhu cầu thị trường tăng cường hợp tác hiệu quả giữa các đối tác nhà nước và tư nhân để kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất;
  – Tạo điều kiện liên kết sản phẩm;
  – Sản xuất an toàn;
  – Tăng cường các chính sách và năng lực mở rộng quy mô của các đối tác công
  – Khuyến khích các công ty phân bón xây dựng các mô hình sử dụng phân hữu cơ trong chuồng nuôi vịt và trang trại chăn nuôi vịt.

  Ngoài việc xử lý nông sản, doanh nghiệp hồ tiêu cũng cần đào tạo nông dân về kỹ thuật nông nghiệp. Nắm được các quy định, quy trình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hiểu rõ loại thuốc nào nên sử dụng và loại nào không được sử dụng.

  Quá trình thực hiện từ đầu đến khi thu đều tuân theo nguyên tắc “4 đúng”. Đây là chiến lược do Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) tài trợ bởi Bộ Bảo vệ thực vật để xây dựng kế hoạch hành động đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Được sự chấp thuận của thủ tướng chính phủ đã ký.

  2. NHỮNG YÊU TIÊN HÀNH ĐẦU CỦA NGÀNH HỒ TIÊU

  Việt Nam là nước sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 60% tổng lượng hồ tiêu giao dịch của thế giới. Tuy nhiên, ngành hồ tiêu Việt Nam phải đối mặt với những thách thức lớn, bao gồm giá bán thấp, thiếu tính bền vững và không đáp ứng kịp với nhu cầu thị trường ngày càng tăng.

  Việc đảm bảo sản phẩm hồ tiêu xuất khẩu không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật là rất quan trọng. Một trong những ưu tiên hàng đầu của hợp tác công tư trong ngành hồ tiêu là giúp các doanh nghiệp nhỏ và nông dân quản lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất hồ tiêu theo chuỗi liên kết; tạo điều kiện cho việc truyền tải và nhân rộng các mô hình sản xuất hồ tiêu an toàn.

  Đặc biệt, Cục BVTV đã thiết lập hệ thống chính trị và năng lực quản lý, chi phối việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm, thúc đẩy mối quan hệ sản xuất an toàn, giám sát an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc hồ tiêu xuất khẩu, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cải tiến. Mở rộng quy mô sản xuất hồ tiêu và đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường để sản xuất an toàn và bền vững.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.